დავალება – Classroom – ში (Assignment)

ნოემბერი 29, 2020   |   by Googler

წინა პოსტში ვისაუბრეთ თუ როგორ უნდა შეგვექმნა ახალი კლასი Classroom-ში. დღეს კი განვიხილოთ დავალებებისა და სხვა ელექტრონული რესურსის მიწოდება სტუდენტებისათვის. პირველ რიგში ვხსნით აქტიურ კლასს და გადავდივართ Classwork მენიუში.

Classword

Classwork მენიუში როგორც ჩვენთვის ცნობილია არის მალსახმობელი Google Meet-ის, კალენდარისა და Google Drive-ისა. მარცხენა მხარეს კი გვაქვს Create ღილაკი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია რამდენიმე მოქმედების შესრულება.

Create

ესენია: Assignment – დავალება, Quiz assignment – გამოკითხვა/დავალება, Question – კითხვა, Material – რესურსი, Reuse post – ხელახლა გამოყენება რომელიმე პოსტის, Topic – თემა.

დღევანდელი განსახილველი თემა:

Assignment

Assignment -ზე დაწკაპუნებით თქვენ დაინახავთ შემდეგ სურათს

Assignment

სურათზე ნათლად ჩანს პარამეტრები, რომლებიც დაგეხმარებათ მაქსიმალურად დახვეწოთ თქვენი დავალების პირობები.

Title; Instructions

სათაურში უთითებთ დავალების სახელს, ეს ველი აუცილებლად შესავსებია, Instructions – ში კი ვუთითებთ დავალების ინსტრუქციას, რომელიც აუცილებელი არარის, მაგრამ სასურველია.

Attach

დავალებას შეგვიძლია მივაბათ სხვადასხვა ფაილები თუ ბმლები. მაგ: Google Drive ფაილი, ნებისმიერი ბმული, ფაილი პირდაპირ კომპიუტერიდან და YouTube ლინკი.

ასევე შეგიძლია შექმნათ Online დოკუმენტები Create ღილაკზე დაჭერით.

Documents

დოკუმენტებში ერთიანდებიან : Google Docs, Slides, Sheets, Drawings, Forms. არჩევის შემთხვევაში თქვენ მყისიერად გადახვალთ ახალ გვერდზე, სადაც შეგეძლებათ არჩეული დოკუმენტის რედაქტირება.

Document

დასრულების შემდეგ დავალებისთვის მიბმულ ფაილებში გამოჩნდება შემდეგი სახით:

Document

არის სამი ვარიანტი თუ როოგრ შეგვიძლია მივაწოდოთ აღნიშნული დოკუმენტი სტუდენტებს. ესენია: სტუდენტს შეუძლია მოცემული დოკუმენტის მხოლოდ ნახვა, შეუძლია რედაქტირება, შეიქმნას ახალი ასლი თითოეული სტუდენტისთვის.

Document

თუ რაიმე სახის ინსტრუქცია ან ელექტრონული რესურსია, შეგიძლიათ დატოვოთ Students can view file, რაც ხელს არ შეუშლის სტუდენტს მუშაობაში.

for

მარჯვენა მხარეს გვაქვს დამატებითი პარამეტრები. სადაც გაერთიანებულია პლაგიატის ამომცნობ სისტემაში გატარება. ეს ფუნქცია შეზღუდულია და კლასში შესაძლებელია მისი მხოლოდ 5 ჯერ გამოყენება, იხილეთ სურათი:

Plagiarism

პირველ ნაწილში შეგიძლია მიუთითოთ თუ ვისთვის არის დავალება, კონკრეტული სტუდენტისთვის, რამდენიმესთვის თუ მთლიანი კლასისთვის.

for

შემდეგ მოდის ქულათა სისტემა, Points.

Points

შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი ქულა მიუთითოთ მაქსიმალურ რაოდენობაში.

Due – პარამეტრში შეგიძლიათ მიუთითოთ ვადა, თუ სადამდე ექნება სტუდენტს შესაძლებლობა ჩაგაბაროთ ნაშრომი, დავალება.

Due
Due
Due

არჩევის შემდეგ კი გვექნება შემდეგი სურათი:

Due Tomorrow

თემა დავალების სპეციფიკიდან გამომდინარე შეგიძლიათ აირჩიოთ:

Topic

ყველა პარამეტრის გამოყენების შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს Assign.

Assign

თუ წინასწარ შევადგინეთ დავალება, მაგრამ არ გვსურს დღეს მისი დამატება, შესაძლებელია დავაწესოთ გრაფიკი ან შევინახოთ როგორც პროექტი.

დავალება წარმატებით შეიქმნა.

Assigned.

დავალებაზე თუ დაკლიკავთ, ნახავთ სტუდენტების რაოდენობას ვინც უკვე დაასრულა დავალებაზე მუშაობა.

Turned in.

ეს იყო Assignment – დავალების შექმნა. შემდეგ პოსტში კი განვიხილავთ Quiz Assignment, Question.